Skriv haiku

Haiku er en spennende japansk diktform. Slike dikt har et bestemt oppsett og skal aldri rime, men det er en fantastisk måte å utfolde kreativiteten på, og uttrykke følelser på. Kanskje du kan oppdage din indre poet ved å forsøke å skrive haiku?Et haikudikt har 17 mora. Mora er omtrent det samme som stavelser, og det er en ren fonetisk betegnelse. Det er altså uttalen som avgjør diktets oppsett. Diktet består kun av tre linjer, hvor den første har fem mora, den andre har syv mora og den tredje har fem mora. Det er viktig at handlingen i diktet er satt til nåtid.De tradisjonelle haikudiktene handlet om naturen og var gjerne knyttet til en bestemt årstid. Men man kan i bunn og grunn skrive et haiku om hva som helst. Målet er å fange opp en følelse eller et bilde, og diktet handler om å være observant over omgivelsene. På denne måten kan haiku brukes som en meditativ øvelse.Det første du må gjøre når du skal begynne å skrive, er å velge et tema. Dersom du ser noe som er overraskende eller noe som rører deg, så er dette det du skal skrive om. Man har ofte to sidestilte ideer i ett haikudikt som kontrasterer hverandre, og som gir diktet en dypere metaforisk mening. Bruk følelser for å sette sammen ord som virkelig betyr noe.